Làm mô hình kiến trúc quy hoạch chọn tỷ lệ và kích thước như thế nào cho phù hợp

Mô hình kiến trúc phương án kiến trúc khu nhà ở Wonga Wonga - tỉ lệ 1/200

Chào các bạn Hôm nay Mô hình kiến trúc REALEYE chia sẻ với các bạn một bài viết mới : Chọn Tỷ lệ nào cho phù hợp với Mô hình kiến trúc Cò nhiều loại mô hình kiến trúc, tuy nhiên ta có thể tạm phân loại chính các dạng sau : Mô hình kiến […]