Liên Hệ

 

THÔNG TIN CÔNG TY

 

Công ty  TNHH Đầu Tư – Kiến trúc – Xây Dựng Bảo Phúc Hưng

Địa chỉ: 58/3 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM.

Điện Thoại : (08) 3948 5546 – Fax : (08) 3948 5245

Mã số Thuế : 0305624002

Email : hoangvietkientruc@gmail.com

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

 

I/TÀI KHOẢN CÔNG TY :

 

A/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Tên tài khoản :

Công ty TNHH Đầu tư – Kiến Trúc- Xây Dựng Bảo Phúc Hưng

SỐ TÀI KHOẢN : 044 1000 614 955

Tại : Ngân hàng Vietcombank Tân Bình, Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ

B/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

Tên tài khoản :

Công ty TNHH Đầu tư – Kiến Trúc- Xây Dựng Bảo Phúc Hưng

SỐ TÀI KHOẢN : 0600 7795 1248

Tại : Ngân hàng Sacombank , Phòng giao dịch Nam kỳ khởi nghĩa

 

II/TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

 

A/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Tên : TRẦN HOÀNG VIỆT

Số tài khoản :  007 100 1641 390

Tại : ngân hàng Vietcombank Tân Bình, phòng giao dịch Phú Thọ

 

B/ NGÂN HÀNG VIETINBANK

Tên : TRẦN HOÀNG VIỆT

Số tài khoản :  10101000 5712 451

Tại : ngân hàng Vietinbank Tân Bình.

 

C/ NGÂN HÀNG ACB

Tên : TRẦN HOÀNG VIỆT

Số tài khoản :  50532209

Tại : ngân hàng ABC, Chi nhánh Lê Ngô Cát